Vector

Vector

new Vector()

`Matter.Vector` 模块包含创建和操作矢量的方法. 矢量是引擎中所有几何相关操作的基础. `Matter.Vector` 对象的形式为 `{ x: 0,y: 0 }` . 参见随附的用法[示例](https://github.com/liabru/matter-js/tree/master/examples).